نخستین جلسه هم اندیشی دبیران علمی ناحیه شمال شرق خوزستان با محوریت برگزاری جشنواره و کنفرانس ملی فن آوری های نوین در صنعت آب و برق در سد و نیروگاه شهید عباسپور تشکیل شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، این جلسه با حضور رئیس و معاونان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان، ایذه و آموزش و پرورش شهرستان های لالی – اندیکا و ایذه، اعضای کمیته تحقیقات سد و نیروگاه شهید عباسپور، مسجدسلیمان و کارون 3 و دفتر پژوهش های کاربردی سازمان آب و برق خوزستان به میزبانی سد و نیروگاه شهید عباسپور تشکیل شد.

مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور در این رابطه گفت: سازمان آب و برق خوزستان و شرکت های تابعه با هدف حمایت از از ایده ها و نهادینه سازی فرهنگ پژوهش، تمام توان خود را بکار خواهند گرفت.

"سید حمید صالحی" با اشاره به اهمیت و جایگاه دانشگاه و آموزش و پرورش در حمایت از فرهنگ پژوهش افزود: انتظار می رود دانشگاه ها و آموزش و پرورش ناحیه شمال شرق جهت برگزاری جشنواره کنفرانس ملی فن آوری های نوین در صنعت آب و برق ذهنیت دانشجویان و دانش آموزان را به سمت نیازمندی های صنعت آب و برق هدایت نماید.

سپس حاضران در جلسه به ایراد سخن پرداخته و نقطه نظرات خود را در این زمینه بیان کردند.

در همین راستا طی حکمی از سوی "محمدرضا شمسایی" مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، "سید حمید صالحی" مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور به عنوان دبیر اولین جشنواره و کنفرانس ملی فن آوری های نوین در صنعت آب و برق ناحیه شمال شرق منصوب شد.