مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور از انجام ماهیانه ترموگرافی و اندازه گیری ارتعاشات تجهیزات نیروگاهی در این سد خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سید حمید صالحی" افزود: با انجام پروژه ترموگرافی و اندازه گیری ارتعاشات تجهیزات به صورت ماهانه و در برنامه های زمانی از پیش تعیین شده، تجهیزات دوار و ثابت نیروگاه جهت جلوگیری از توقف های اضطراری واحدهای نیروگاهی و بدون برنامه ریزی مورد بررسی و پایش رفتاری قرارگرفته و درصورت نیاز تجهیزات فرسوده و یا درحال تخریب شناسایی و تعمیر و یا تعویض می شوند.

وی با اشاره به این که در فرآیند ترموگرافی نیازی به توقف فعالیت تجهیزات نیست، افزود: در حقیقت برای انجام ترموگرافی، باید فرآیند در جریان و کار باشد تا بتوان عیوب را شناسایی کرد.

مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور، انجام بازرسی در حین کار تجهیز با سرعت بسیار بالا را از مزایای این روش دانست و گفت: با انجام این روش و با دستیابی به یک جدول ثابت پایش رفتاری تجهیزات نیروگاهی، سطح کیفی عملکرد و قابلیت اطمینان قطعات تجهیزات نیروگاهی تا حد بسیار زیادی بالا خواهد رفت.

ترموگرافی یا تصویر برداری حرارتی مادون قرمز، روشی منظم برای جمع‌آوری، ‌ذخیره‌سازی و تحلیل انرژی تابشی مادون قرمز با استفاده از سیستم‌های تصویربرداری مادون قرمز است، که با استفاده از این روش تجهیزات نیروگاهی در بخش های مختلف نیروگاه و کلیدخانه سد شهید عباسپور مورد مطالعه قرار می گیرند.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور