مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور از امضای تفاهم نامه علمی و پژوهشی بین این شرکت و دانشگاه های آزاد مسجدسلیمان و ایذه خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سید حمید صالحی" افزود: این تفاهم نامه علمی و پژوهشی که در دومین نشست علمی و پژوهشی سد و نیروگاه شهید عباسپور به امضا رسید، با هدف شناسایی و حمایت از نخبگان علمی و ارتباط علم و صنعت مابین سد و نیروگاه شهید عباسپور و دانشگاه های آزاد مسجدسلیمان و ایذه منعقد شده است.

وی اضافه کرد: توسعه علمی و صنعتی استان و توجه به لزوم بهره برداری همه جانبه از ظرفیت های دانشگاه های همجوار و مراکز پژوهشی از اهداف و سیاست های کلی علم و فناوری این تفاهم نامه است که مفاد آن طی دو نشست، تهیه و به منظور تمرکز همکاری های پژوهشی و فناوری مرتبط با صنعت آب و برق با حضور مدیران و معاونان علمی و پژوهشی دانشگاه های مسجدسلیمان و ایذه به امضا رسید.

"مهرداد حیدری" مدیر دفتر پژوهش های کاربردی سازمان آب و برق خوزستان نیز ضمن مثبت خواندن این نشست علمی گفت: این تفاهمنامه پژوهشی و علمی با هدف شناسایی و حمایت نخبگان علمی در تمامی سطوح تحصیلی از پایه و مراکز عالی علمی و دانشگاهی صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: این تفاهمنامه در 9 بند تهیه و تدوین شده و قرار است طی مدت دو سال به اجرا در آید.

 حیدری، تربیت متخصصان در عرصه های مختلف علمی و فن آوری، شناسایی نخبگان و پرورش استعدادهای بومی موجود در مناطق یاد شده، اجرای طرح های پژوهشی و علمی، تبدیل دانشگاه به یک مرکز کارآفرینی تاثیرگذار بر اقتصاد منطقه و اتقای جایگاه ملی در اقتصاد دانش بنیان و تبدیل استان به قطب اصلی علم و فن آوری در صنعت آب و برق را از جمله مهم ترین بندهای این تفاهم نامه دانست.

در دومین نشست علمی و پژوهشی سد و نیروگاه شهید عباسپور، تفاهم نامه ای با هدف شناسایی و حمایت از نخبگان علمی دانشگاه های شهرستان های مسجدسلیمان و ایذه به امضا رسید.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور