مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور، از اجرای طرح ساماندهی کیفیت، کاهش هزینه و زمان با عنوان مهندسی ارزش در این سد خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سید حمید صالحی" با بیان اینکه اجرای این طرح علاوه بر افزایش میزان کیفیت، کاهش چشمگیر هزینه ها و زمان را به دنبال خواهد داشت، افزود: در این طرح مهندسی ارزش، با ارایه طرح های جدید و جایگزین، سعی در حذف هزینه های غیرضروری خواهد شد.

وی ادامه  داد: بر این اساس، اقدامات مهمی در بخش فنی و مهندسی این شرکت در زمینه تعریف پروژه های ابتکاری و خلاقانه، با کیفیت بالا جهت ارتقای قابلیت اطمینان در رفع مشکلات نیروگاه انجام شده است.

مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور خاطرنشان کرد: هم اکنون خرید تجهیزات نیروگاهی مرتبط با پروژه های مذکور براساس تحلیل و آنالیز ارزش و به کمک ابزار تخصصی، فنی و شناخت تجهیزات روز دنیا در حال اجرا بوده و در بخش خرید و تدارکات نیز، تفکر خرید میزان کارکرد تجهیزات، جایگزین خرید قطعه خواهد شد تا هزینه های غیر ضروری خرید حذف و قطعات با کیفیت بالا با هزینه متعادل شناسایی و تهیه شود.

تسهیل در نگهداری، تعمیرات و ارائه سیستم مانیتورینگ به کمک تجهیزات بروز، ارزان و سهل الوصول در داخل کشور از دیگر نتایج اجرای طرح های ابتکاری و خلاقانه مبتنی بر مهندسی ارزش با شاخص ارزش بالا به شمار می آید.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور