مدیر عامل سد و نیروگاه شهید عباسپور در مورد خطرات شنا کردن در رودخانه کارون و حواشی تاسیسات نیروگاهی هشدار داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور، همزمان با فرا رسیدن فصل تابستان و آغاز مسافرت های تابستانی هموطنان عزیز، نسبت به خطرات غرق شدگی و آسیب هایی که در این ایام ناخواسته گریبان افرادی را که به منظور رهایی از گرمای هوا و تفریح وارد مخازن سدها و رودخانه ها خصوصا رودخانه کارون و در کنار تاسیسات نیروگاهی سد شهید عباسپور می شوند، هشدار داد.

"سید حمید صالحی" افزود: عدم شناخت کافی از تکنیک های شنا و نجات غریق و عدم توجه به مسائل ایمنی موجب شده تا افراد به منظور شناکردن و بدون در نظر گرفتن خطرات موجود، از کنار علام و تابلوهای هشدار دهنده عبور کرده و وارد رودخانه یا مخرن سدها شوند، که همین امر متاسفانه موجب گردیده تا به رغم تمامی تمهیدات ارائه شده بعضا شاهد غرق شدن افراد در حوزه آبگیر، مخازن و حواشی رودخانه کارون باشیم.

وی با تاکید بر رعایت نکات ایمنی و ممنوعیت شنا در اطراف تاسیسات نیروگاهی و مخازن سدها، از مردم خواست تا با توجه به علائم هشداردهنده و تابلوهای شنا ممنوع، هرگز به منظور تفریح یا رهایی از گرمای هوا رودخانه های خروشان و سطح به ظاهر خاموش مخازن سدها را به عنوان محلی برای تفریح انتخاب نکنند.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور
خبرنگار: سید عباس صالحی