25 مردادماه، سالروز بمباران سد و نیروگاه شهیدعباسپور، به عنوان روز ایثار و شهادت در تقویم سالانه فرهنگی شهرستان اندیکا نام گرفت.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، با توجه به این که نیروی هوایی رژیم بعث عراق، در 25 مرداد ماه 1365، به منظور ایجاد اشکال در شبکه برق رسانی کشور، ضمن تجاوز به حریم هوایی خوزستان و بمباران هوایی سد و نیروگاه شهیدعباسپور، علاوه بر ایجاد خساراتی در بخش هایی از نیروگاه و کلیدخانه، تعدادی از پرسنل  سد و نیروگاه را به شهادت رساندند، روز 25 مردادماه برای همیشه به عنوان روز ایثار و شهادت در شهرستان اندیکا نام گذاری شد.

 

عکاس: سید عباس صالحی
خبرنگار: سید عباس صالحی