مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور از اجرای همزمان دو پروژه، نصب RTD کنترل دمای یاتاقان و کنترل ترانس های قدرت، در سد شهید عباسپور خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سید حمید صالحی" کمیاب بودن المان های حرارتی، قیمت بالای خرید، دقت پایین و عدم دست یابی به تنظیمات دقیق در سیستم های قدیمی را از جمله عوامل اجرای پروژه نوسازی در این بخش از نیروگاه عنوان کرد.

صالحی از اجرای پروژه دوم روی ترانس های قدرت نیروگاه اول خبر داد و هدف از این اقدام را  پیشگیری از حوادث احتمالی ناشی از بالا رفتن دما در ترانس های قدرت، پایش لحظه ای دمای ترانس ها و اعمال اقدامات پیشگیرانه خواند.

وی با تصریح بر این که پروژه فوق پس از گذر از تست های فنی، مورد بهره برداری قرار گرفت، از ایجاد صرفه جویی در زمان و نیروی انسانی خبر داد و گفت: اجرای این پروژه به دست متخصصان داخلی صرفه جویی ارزی بیش از یک میلیارد و 700 میلیون ریال به دنبال داشته است.

 

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور
عکاس: سید عباس صالحی
خبرنگار: سیدعباس صالحی