با پایان یافتن اورهال واحد شماره2 نیروگاه اول سد شهید عباسپور، این واحد نیروگاهی به شبکه سراسری برق کشور متصل شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور با اشاره به اهمیت و سرعت واکنش نیروگاه های برق آبی در پاسخگویی به نیازهای شبکه سراسری برق کشور و فوریت اتصال واحد شماره2 نیروگاه اول برای تغذیه بخشی از نیازهای شبکه، افزود: با برگزاری جلسات فنی و کسب مجوزهای لازم از مرکز کنترل، این واحد نیروگاهی، جهت انجام تعمیرات سالیانه در اختیار گروه های تعمیراتی قرار گرفت.

 "سید حمیدصالحی" تصریح کرد: گروه های تعمیراتی با در نظر گرفتن اهمیت صرفه جویی در زمان، برنامه های فنی خود را در سریع ترین زمان ممکن اجرا و در نهایت، واحد شماره2 نیروگاه اول سد شهید عباسپور زودتر از زمان عادی، پس از انجام بررسی های کارشناسانه در سلامت کامل در اختیار شبکه سراسری برق کشور قرار گرفت.

مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور، انجام تعمیرات پیشگیرانه و اورهال تجهیزات را به منظور بهره برداری بهتر و مناسب تر از تجهیزات کلیدخانه در آن نیروگاه را مهم و ضروری عنوان کرد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور
عکاس: سید عباس صالحی
خبرنگار: سیدعباس صالحی