کمیته ایمنی سد و نیروگاه شهید عباسپور از آب مصرفی شهرستان اندیکا، تست سلامت و کنترل کیفیت را مطابق با استانداردهای جهانی انجام داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور با بیان این که کمیته ایمنی این سد با همکاری آزمایشگاه های معتبر، تست و آزمایش های مختلفی روی مخازن و ایستگاه های پمپاژ سد شهید عباسپور به منظور کنترل کیفیت و سنجش میزان املاح، پارامترهای فیزیکی و مواد معدنی موجود در آب مصرفی شهرستان اندیکا انجام داده است افزود: این مهم در حالی صورت پذیرفت که بخش عمده آب مصرفی شهرستان اندیکا از ایستگاه های پمپاژ دریاچه و رودخانه سد شهید عباسپور تامین می شود.

سید "حمید صالحی" افزود: برای تست سلامت و کنترل کیفیت آب مصرفی شهرستان اندیکا مقادیری از آب دریاچه، مخازن و نقاط مختلف ایستگاه های پمپاژ جهت شناسایی میزان املاح، پارامترهای فیزیکی و مواد معدنی آب در مراکز بهداشت، درمان و آزمایشگاه های معتبر کشور، برابر با استاندارد 1053 آب شرب جهانی مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار گرفت.

مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور تصریح کرد: نتیجه آزمایش ها حاکی از آن است که آب مصرفی منطقه سازمانی و بخش های مختلف شهرستان اندیکا که از ایستگاه های پمپاژ سد شهید عباسپور تامین می شوند، دارای بالاترین کیفیت و استاندارد های لازم است.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور