اولین سمینار علمی پژوهشی فن آوری های نوین رنگ در سد و نیروگاه شهید عباسپور برگزار شد.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور از برگزاری سمینار 2 روزه علمی پژوهشی فن آوری های نوین رنگ توسط معاونت بهره برداری سازمان آب و برق خوزستان خبر داد.

وی هدف از برگزاری این سمینار را افزایش دانش فنی کارشناسان سد شهید عباسپور و دست یابی به تازه ترین فنون و روش های علمی استفاده از رنگ های صنعتی معرفی کرد.

"سیدحمیدصالحی"، دستاوردهای علمی همکاری بین صنعت و دانشگاه را بسیار با ارزش توصیف کرد.

مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور با بیان این که استفاده از رنگ های صنعتی یکی از مهمترین عوامل نگهداری از قطعات و تجهیزات نیروگاهی است، افزایش دانش علمی کارشناسان را در این زمینه بسیار مهم برشمرد .

 اولین سمینار علمی پژوهشی فن آوری های نوین رنگ به میزبانی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور، با حضور اساتید دانشگاه جندیشاپور، کارشناسان فنی سازمان آب و برق خوزستان و شرکت های تابعه به مدت 2 روز در سالن سمینار فنی و مهندسی سد شهید عباسپور برگزار شد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور
عکاس: س
خبرنگار: سیدعباس صالحی