مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور از ارزیابی فعالیت های علمی و پژوهشی این شرکت توسط تیم ارزیابی جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری کشور خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سید حمید صالحی" ضمن اعلام خبر فوق افزود: این ارزیابی توسط تیم ارزیابی جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری کشور و با هدف تعیین سطح فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی شرکت با معیارهای بین المللی مربوطه صورت پذیرفت.

صالحی با اشاره به اینکه واحد پژوهش و تحقیقات سد و نیروگاه شهید عباسپور طی سال های اخیر فعالیت های پژوهشی گسترده ای را در زمینه های مختلف علمی، تحقیقاتی و فنی صورت داده است عنوان کرد: نتایج این ارزیابی ضمن ارائه تصویر شفافی از توانمندی های شرکت، در پروژه های آینده بهبود کیفیت نیز لحاظ خواهد شد.

 گفتنی است: "ابراهیم صالحی"، سرارزیاب جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری کشور ضمن ابراز رضایت از فعالیت های صورت گرفته در سد و نیروگاه شهید عباسپور نسبت به اجرای برنامه های بلند مدت در این شرکت با هدف کسب مطابقت های لازم با معیارهای مدل فناوری و نوآوری تاکید کرد. 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور
عکاس: سید عباس صالحی
خبرنگار: سیدعباس صالحی