به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سید حمید صالحی" با اعلام خبر فوق افزود: این واحد نیروگاهی پس از طی دوره اورهال سالیانه با موفقیت به شبکه سراسری برق کشور متصل شد.

وی با اشاره به اهمیت رفع نیازهای شبکه سراسری برق کشور و فوریت اتصال واحد شماره دو نیروگاه اول، به منظور تغذیه بخشی از نیازهای شبکه برق کشور، تصریح کرد: با کسب مجوزهای لازم از مرکز کنترل، به منظور انجام تعمیرات سالیانه، این واحد نیروگاهی در اختیار گروه های تعمیراتی قرار گرفت.

مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور ادامه داد: در اجرای این فعالیت تعمیراتی، صرفه جویی در زمان از اهمیت ویژه ای برخوردار بود و گروه های تعمیراتی برنامه های فنی خود را در سریع ترین زمان ممکن به اجرا گذاشته و واحد شماره دو نیروگاه اول سد شهید عباسپور پس از انجام تست های مورد نظر در اختیار شبکه سراسری برق کشور قرار گرفت.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور