مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور از طراحی و ساخت لول سنج هیدرواستاتیکی توسط یکی از کارشناسان فنی این نیروگاه خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،  "سید حمید صالحی" این قطعه نیروگاهی را بسیار حساس خواند که علاوه بر نیروگاه در سایر مراکز صنعتی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

 وی با اشاره به تحریم ها و انجام پژوهش های مختلف گفت: این لول سنج هیدرواستاتیکی در سد و نیروگاه شهید عباسپور طراحی و با عبور از آزمایشات متعدد علمی و دریافت مجوز کالیبراسیون از آزمایشگاه های معتبر کشور با استفاده از توان سرمایه گذار داخلی   به بهره برداری رسید و توانست نیاز صنعتی کشور را در تهیه این تجهیز ابزار دقیق صنعتی مرتفع نماید .

 "رضا الماسی" به عنوان طراح لول سنج هیدرو استاتیکی تصریح کرد که قطعه فوق الذکر به منظور تعیین میزان اندازه سطح سیالات به صورت مانیتورینگ سیگنال های استاندارد ارسالی استفاده می گردد.

وی افزود: دستگاه  ساخته شده  در دو نوع شناوری و پرابی می باشد و قابلیت های بسیار زیادی در نیروگاه جهت سطح سنجی و مانیتور پیوسته روغن یاتاقان و سطح آب دریاچه و سامپ نیروگاه دارد.

الماسی با بیان این که ساخت این قطعه یکی ازنیازهای مهم شرکت را تامین نموده از صرفه جویی پنج میلیارد ریالی سایر نهادها و مراکز علمی و صنعتی کشور در خرید خارجی این قطعه خبر داد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور