به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور، کنترل نوسانات و رفع سریع مشکل خاموشی در شبکه برق را از مهمترین برنامه های شبکه برق کشور و نیروگاه های مرتبطی خواند که توان اجرای فرآیند خود راه انداز داخلی را دارند.

"سید حمید صالحی"، تصریح کرد: طی یک عملیات پیچیده ودقیق فنی با هماهنگی بین نیروگاه های دارای شرایط و توان اجرای برنامه خود راه انداز و شبکه سراسری برق کشور در زمان بروز حوادث احتمالی و ایجاد اختلال و خاموشی در شبکه برق نیروگاه مورد نظر با استفاده از دیزل ژنراتور داخلی با برگشت سریع به مدار تولید به سایر نیروگاه در استارت و برگشت به شبکه یاری خواهند رساند.

صالحی گفت: اجرای این آزمون و تست حیاتی با توجه به دارا بودن شرایط لازم در نیروگاه شهید عباسپور پس از انجام هماهنگی های لازم و با همکاری دقیق از سوی مرکز کنترل شبکه سراسری برق کشور و سازمان آب و برق خوزستان با خروج و بازگشت در سریعترین زمان ممکن و با موفقیت واحد شماره دو نیروگاه اول به اجرا درآمد.

وی ضمن قدردانی از پرسنل بخش های مختلف بهره برداری، فنی و تعمیرات این شرکت گفت: سد و نیروگاه شهید عباسپور همواره آماده است تا به منظور اجرای فعالیت های اجرایی و طرح های مورد نظر سازمان آب و برق خوزستان و خدمت به شبکه سراسری برق کشور از همه توان فنی خود استفاده نماید .

عکاس: سید عباس صالحی
خبرنگار: سید عباس صالحی