مدیرعامل شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور از  کسب مقام اول استانی سد شهید عباسپور درششمین دوره  ملی مدیریت فناوری و نوآوری کشور خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیرعامل شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور با بیان این که در این دوره پس از ارزیابی های صورت گرفته، سد و نیروگاه شهید عباسپور در رقابت با سایر شرکت ها توانست عنوان نخست استان خوزستان و رتبه یازدهم کشور را بدست آورد گفت : طی سالهای اخیر در سازمان آب و برق خوزستان و شرکت های تابعه اقدامات جدی در خصوص حمابت از فعالیت های پژوهشی و فناوری صورت گرفته که در این میان سد و نیروگاه شهید عباسپور با اجرای طرح ها و فعالیت های گسترده تحقیقاتی و پژوهشی و همکاری با شرکت های دانش بنیان و نهادهای علمی و دانشگاهی منطقه  توانسته است بستر های مناسب را در راستای تحقق اهداف علمی مورد نظر فراهم نماید.

 "سید حمید صالحی" این رقابت ها را دلیل افزایش توانایی های ملی، بالابردن سطح دانش و توان علمی شرکت ها و سازمان ها دانست و گفت: با شناسایی و اشتراک گذاری تجربیات موفق در زمینه توسعه فناوری و نوآری منجر به افزایش سطح رقابت پذیری اقتصادی ملی می گردد. وی در ادامه افزود ؛ با فعالیت های بسیاری که در زمینه ارتقای سطح کیفی دانش و عملکرد علمی بخش های مختلف فنی و نیروگاهی و اداری طی سال های اخیر در سد و نیروگاه شهید عباسپورصورت گرفته این شرکت توانست با حمایت های بی شائبه سازمان آب و برق خوزستان و با یکپارچگی، همدلی و همت تمام کارکنان تلاشگر این شرکت عنوان نخست این جایزه با اهمیت را در استان خوزستان و رتبه یازدهم را در بین شرکت های صاحب نام و بزرگ کشور کسب نماید.

 جواد احدیان مدیردفتر پژوهش کاربردی سازمان آب و برق خوزستان در این باره گفت: جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری برای سه طیف بنگاه های صنعتی و خدماتی ، شرکت های کوچک فناوری محور و دانش بنیان و شرکت های هلدینگ از اویل دهه نود بر اساس مدلی علمی و منطقی از پیش تعیین شده مورد ارزیابی قرار گرفته و میزان بلوغ و سطح توانمندی فناوری آنها تعیین می گردد که در این میان شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور توانسته است رتبه توانمندی دو ستاره را به دست آورده و در استان خوزستان رتبه اول و همچنین حائز رتبه یازدهم کشور گردد.

  ششمین دوره جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری با ارزیابی و معرفی شرکت های بزرگ و معتبر کشور و هفت شرکت تابعه سازمان آب و برق خوزستان با  حضور "محمد جواد جهرمی" وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعت و معاونت علمی و فناوری ریاست محترم جمهور و همچنین مدیران انجمن علمی و فناوری کشور برگزار و  با معرفی برترین های این دوره به کار خود پایان داد .

 

 

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور
عکاس: سید عباس صالحی
خبرنگار: سیدعباس صالحی