مدیر عامل سد و نیروگاه شهید عباسپور با اشاره به پایان یافتن اورهال سالیانه واحد شماره یک نیروگاه اول آن سد، از اتصال این واحد نیروگاهی به شبکه سراسری برق کشور خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "نصراله طاهری" گفت: اهمیت تامین نیاز شبکه برق کشور و ضرورت اتصال واحد شماره یک نیروگاه اول به منظور تغذیه بخشی از نیازهای شبکه برق کشور موجب شد تا اورهال سالیانه این واحد نیروگاهی در سریع ترین زمان ممکن صورت پذیرد.

وی تصریح کرد: به منظور انجام تعمیرات سالیانه، پس از کسب مجوز لازم از مرکز کنترل، این واحد نیروگاهی در اختیارگروه های تعمیراتی قرار گرفت.

 طاهری، صرفه جویی در زمان برای این پروسه تعمیراتی را دارای اهمیت عنوان کرد و گفت: گروه های تعمیراتی طبق برنامه ریزی دقیق و زمانبندی صورت گرفته کلیه فعالیت های فنی و اجرایی خود را در سریع ترین زمان ممکن به اجرا گذاشته و در نهایت با تلاش های صورت گرفته واحد شماره یک نیروگاه اول سد شهید عباسپور با پشت سر نهادن دوره اورهال سالیانه و پس از انجام تست های مورد نظر در سلامت کامل در اختیار شبکه سراسری برق کشور قرار گرفت.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور
عکاس: سید عباس صالحی
خبرنگار: سیدعباس صالحی