مدیر عامل سد و نیروگاه شهید عباسپورعنوان گفت: با پایان یافتن دوره اورهال واحد دو نیروگاه اول سد شهید عباسپور، این واحد نیروگاهی در سلامت کامل به شبکه برق کشورمتصل شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "نصراله طاهری"، با بیان این که این واحد نیروگاهی پس از طی کردن دوره اورهال سالیانه خود با موفقیت به شبکه سراسری برق کشورمتصل شد تصریح کرد: ضرورت تامین نیازهای شبکه سراسری برق کشور در فصل سرما با اتصال واحد شماره دو نیروگاه اول موجب گردید اورهال اساسی این واحد نیروگاهی در سریع ترین زمان ممکن صورت پذیرد.  

طاهری با اشاره به هماهنگی ها صورت گرفته جهت کسب مجوز لازم از مرکز کنترل گفت: پس از انجام اقدامات لازم واحد دو به منظور انجام تعمیرات سالیانه در اختیارگروه های مختلف فنی و تعمیراتی قرار گرفت.

وی افزود: در اجرای این فعالیت تعمیراتی صرفه جویی در زمان از اهمیت ویژه ای برخوردار بود و گروه های فنی طبق برنامه زمانبندی مورد نظر فعالیت های فنی و اجرایی خود را در سریع ترین زمان ممکن به اجرا گذاشته و با تلاش های صورت گرفته واحد شماره دو نیروگاه اول سد شهید عباسپور با پشت سر نهادن دوره اورهال سالیانه و پس از انجام تست های مورد نظر در اختیار شبکه سراسری برق کشور قرار گرفت.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور
عکاس: سید عباس صالحی
خبرنگار: سیدعباس صالحی