مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور، از آغاز اورهال مکانیزم باز و بسته شدن دریچه های سرریز آن سد خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "نصرالله طاهری" گفت: این عملیات تعمیراتی با هدف افزایش قابلیت اطمینان در زمان باز و بسته شدن سرریز ها و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری از آنها انجام  می شود.

وی با اشاره به ضرورت اجرای پروژه اورهال اساسی سرریزها، از گریس کاری زنجیرها، بررسی عملکرد مفصل های سرریز، نصب کاورهای محافظ جدید بر روی مفصل ها و ارتقای مدارات کنترل سرریز ها با کمک PLC خبر داد.

مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور تصریح کرد: این مهم موجب کاهش حجم تابلوی کنترل و نیز کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری آن خواهد شد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور
عکاس: سید الیاس سید احمدی
خبرنگار: س