به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ؛ مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور با بیان این مطلب گفت ؛ طرح غربالگری کارکنان جهت شناسایی احتمالی موارد بیماری به طور روزانه در ورودی شرکت صورت می پذیرد و همچنین در ادامه این عملیات طرح عفونت زدایی به طور روزانه در سطح تمامی منطقه کارگاهی و نیروگاه های سد شهید عباسپور صورت می پذیرد.

نصراله طاهری با اشاره به اهمیت سلامت کارکنان و خانواده های ساکن در منطقه مسکونی کوشک گفت ؛ این مهم که طی یک بسیج همگانی به طور روزانه در مناطق کارگاهی و مسکونی توسط  کمیته ایمنی و بهداشت با همکاری کلیه ادارات این شرکت تا پایان بحران کرونا اجرا می گردد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور
عکاس: سید عباس صالحی
خبرنگار: سیدعباس صالحی