مدیرعامل شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور از انجام تست speed droop (تست دروپ فرکانس) به منظور کنترل افزایش و کاهش ناگهانی بار بر روی شبکه سراسری برق خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "نصرالله طاهری" با اعلام این خبر گفت: ایجاد نوسانات و افزایش و کاهش های ناگهانی و اجتناب ناپذیر بار بر روی شبکه سراسری برق تاثیر و تبعات منفی ای بر روی شبکه برق دارند که برای به حداقل رساندن این نوع تاثیرات منفی، با تنظیم حساسیت بر روی گاورنر امکان جبران این نوع بارها، به واحد های نیروگاهی داده می شود.

 وی افزود: تنظیم بودن سرعت پاسخگویی گاورنرها در این شرایط بسیار حائز اهمیت است و به همین منظور در نیروگاه شهید عباسپور تست speeddroop انجام و نتیجه حاصله با توجه به پاسخگویی واحدها به افزایش و کاهش فرکانس شبکه مثبت و قابل توجه اعلام گردید.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور
عکاس: سید عباس صالحی
خبرنگار: سیدعباس صالحی