مدیر عامل سد و نیروگاه شهید عباسپور، از اجرای طرح آزمایش سلامت کارکنان آن مجموعه خبر داد و گفت: هماهنگی و برنامه ریزی دقیق بین مسئولان طب کار، کمیته ایمنی سد وهمکاری ادارات مختلف شرکت، دلیل اجرای بموقع و سریع این آزمایشات بود.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "نصرالله طاهری"، با بیان این که وضعیت بهداشت و حصول اطمینان از سلامت جسمی کارکنان از مهمترین فعالیت های این شرکت بشمار می رود و این مهم طی سالهای اخیر با همکاری کلیه ادارات شرکت، طبق برنامه ریزی دقیق و با کیفیت مطلوب برگزار شده است افزود: فعالیت های صورت گرفته در بخش سلامت کارکنان، با اجرای روش های مختلفی از قبیل فضای مناسب جهت اجرای طرح سلامت و استفاده از لوازم کمک آموزشی و بهداشتی از قبیل لوح فشرده و کتب آموزشی، نکات ایمنی و حفاظتی موجب گردید تا کمیته ایمنی این شرکت در سال های اخیر، به طور پیوسته در اجرای سلامت وآزمایشات ادوای با موفقیت های قابل توجهی روبرو شود و این طرح به بهترین وجه در شرکت اجرا شود.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور
عکاس: سید الیاس سید احمدی
خبرنگار: سیدعباس صالحی