مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور از اجرا ی طرح عمومی ضدعفونی و گند زدایی توسط آن مجموعه، در مناطق کارگاهی و مسکونی سد و شهرستان اندیکا  خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، " نصراله طاهری" گفت: این طرح در ادامه برنامه های سد و نیروگاه شهید عباسپور، به منظور حفظ سلامت مردم شهرستان اندیکا از آلودگی های احتمالی ویروس کرونا انجام شد.

وی از انجام این عملیات در چندین منطقه از شهرستان اندیکا به طور همزمان با همکاری سپاه پاسداران آن شهرستان خبر داد.

طاهری ادامه داد: اجرای طرح غربالگری کارکنان جهت شناسایی احتمالی موارد بیماری به طور روزانه در ورودی شرکت صورت می پذیرد.  

مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور، با اشاره به اهمیت سلامت مردم شهرستان اندیکا از اجرای این طرح  در مناطق کارگاهی و مسکونی سد شهید عباسپور و شهرستان اندیکا تا پایان کرونا ویروس خبر داد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور
عکاس: سید الیاس سید احمدی
خبرنگار: سیدعباس صالحی