مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور، از بازسازی درین های تخلیه آب های نشتی نیروگاه اول  آن سد خبر داد و گرفتگی درین ها، عدم تخلیه آب های نشتی و ایجاد آبگرفتگی در طبقات نیروگاه اول سد شهید عباسپور را عامل اصلی اجرای این پروژه نیروگاهی عنوان کرد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "نصراله طاهری"، با بیان این که ساختمان نیروگاه اول سد شهید عباسپور شامل پنج طبقه می باشد که آب های سطحی و نشتی از طریق لوله ها و کانال های متناسب با جریان و میزان نشتی در هر طبقه در زمان ساخت سد در بدنه نیروگاه تعبیه شده اظهار کرد: گرفتگی و انسداد درین های طبقه اول نیروگاه با انجام بررسی دقیق بر روی نقشه های موجود با ایجاد تغییراتی در ساختار قدیم با موفقیت به اجرا درآمد و در حال حاضر کار تخلیه آبهای نشتی طبقات از طریق سامپ نیروگاه به روال عادی صورت می پذیرد.

طاهری، حفاری در محل درین های نیروگاه اول، اجرای  لوله  گذاری جدید و ترمیم بتن را از عمده کارهای صورت گرفته در این پروژه نیروگاهی عنوان کرد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور
عکاس: سید عباس صالحی
خبرنگار: سیدعباس صالحی