مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور گفت: در پی ایجاد اشکال در سیم پیچ واحد شماره دو نیروگاه اول، کارشناسان فنی این شرکت در کوتاه ترین زمان ممکن با شناسایی نقص ایجاد شده، موفق به ترمیم و بازگرداندن واحد مورد نظر به مدار تولید شدند.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "نصراله طاهری" افزود: در پی بروز نقص فنی در سیم پیچ واحد دو نیروگاه اول سد شهید عباسپور که منجر به خروج اضطراری آن واحد  گردید با بررسی های صورت گرفته ازسوی بخش نظارت فنی این شرکت، محل ایراد نقص که به علت فرسایش و عوامل محیطی ایجاد شده بود، شناسایی و با فراهم نمودن مقدمات عملیاتی، کار تعویض شمش های آسیب دیده در این سیم پیچ آغاز گردید.

وی با توجه به رسالت پیش روی آن شرکت مبنی بر تامین بخشی از نیازهای شبکه برق کشور، که ضرورت بازگرداندن سریع واحد آسیب دیده را دوچندان می نمود تصریح کرد: با سرعت بخشیدن به تصمیمات اتخاذ شده، سیم پیچ آسیب دیده واحد شماره دو مراحل شناسایی و رفع نقص را در کوتاه ترین زمان ممکن پشت سر نهاده و در اختیار بهره بردار قرار گرفت.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور
عکاس: سید عباس صالحی
خبرنگار: سیدعباس صالحی