نصراله طاهری در گفتگو با شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ اظهار داشت: با اجرای عملیات فنی پایدارسازی و افزایش مقاومت ساپورت‌های سامپ نیروگاه اول و دوم شهیدعباسپور اقدامات لازم ارتقاء سطح ایمنی و مقاومت ساپورت‌های سامپ به سرانجام رسید.

 وی افزود: رطوبت زیاد به طور طبیعی در محیط سامپ در جریان هدایت آب‌های سطحی نیروگاه در گذر زمان پایداری ساپورت‌های سامپ نیروگاه را درگیر چالش‌هایی نظیر فرسودگی و ناپایداری سطحی می‌کند که به منظور پیشگیری و ارتقاء سطح ایمنی و افزایش سطح حداکثری سطح پایداری و مقاومت نیروگاه و بمنظور آینده‌نگری در صرفه‌جویی هزینه‌های تعمیر و نگهداری تجهیزات نیروگاهی اقدامات فنی در زمینه پایدارسازی و افزایش سطح مقاومت سامپ نیروگاه اول و دوم شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور با تلاش کارشناسان ذیربط این مجموعه با موفقیت به اجرا در آمد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور