نصراله طاهری در گفتگو با شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ اظهار داشت: عملیات فنی بهینه‌سازی سرریزهای سد شهیدعباسپور بخش هیدرومکانیکال سرریزهای سد شهیدعباسپور بهینه‌سازی توسط کارشناسان فنی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهیدعباسپور برنامه‌ریزی و اجرا شد. 

وی افزود: کنترل و تخلیه سیلاب‌های فصلی مهمترین وظیفه سرریزها بوده و عملکرد دقیق سیستم و تجهیزات هیدرومکانیکال سرریزها از اهمیت بسزایی برخوردار است.

مدیرعامل شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور بیان کرد: در این پروژه فنی تعداد سه هزار گریس خور‌ زنجیرهای گیربکس سرریزها تعویض یا بهینه سازی شد.

وی ادامه داد: همچنین سیستم ترمز و لنت‌های سرریز بهینه‌سازی و نیز طراحی و نصب plc جهت باز و بسته نمودن سرریز و اجرای فرامین از محل اتاق فرمان برای اولین بار در این پروژه فنی عملیاتی شد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور