مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور از آغاز اجرای پروژه های فنی با ساختارهای علمی متفاوت در آن نیروگاه خبر داد.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "نصرالله طاهری" با اشاره به فرا رسیدن فصل اورهال نیروگاهی از ایجاد تغییرات اساسی در ساختار فنی سد و نیروگاه شهید عباسپور خبر داد.

وی هدف از این تغییرات را افزایش کارایی و قابلیت اطمینان نیروگاه عنوان کرد.

 طاهری با بیان این که اجرای اورهال سالیانه واحدهای نیروگاهی در سد شهید عباسپور با اجرای همزمان چندین پروژه علمی و فنی آغاز شد، آن را در چندین مرحله فنی، با اورهال سالهای گذشته متفاوت دانست و گفت: برای اولین بار در سد شهید عباسپور، اجرای همزمان تعمیرات اساسی و بازرسی سالیانه در کنار پروژه هایی از قبیل تعویض شیرآلات و اتصالات سامپ طبقه اول نیروگاه  در حال اجرا می باشد.

وی از ایجاد تغییراساسی در سیستم co2 ژنراتور، اصلاح سیستم کنترلی واحد به صورت یکپارچه و چندین طرح تضمینی و پیشگبرانه دیگر، بعنوان برنامه های مهم و فنی آینده آن شرکت بمنظورافزایش قابلیت اطمینان نیروگاه، نام برد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور
خبرنگار: حمیدرضا علی پور