مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور از بازدید علمی کارشناسان فنی سد و نیروگاه شهید عباسپور از اولین کارخانه برق کشوردر مسجدسلیمان خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "نصراله طاهری" گفت: کارخانه برق تمبی در شهرستان مسجد سلیمان با بیش از صدسال تولید انرژی برق، همزمان با تولید برق به عنوان موزه تاریخ این شهرستان مورد بازدید عموم قرار گرفته است.

وی افزود: ساختار قدیمی و بکارگیری دانش اولیه تولید انرژی برق کشور در این کارخانه که در زمان خود بخش عمده برق مناطق نفت خیز مسجدسلیمان و ادارات و کارخانجات آن دوران را تامین می نمود بهترین گزینه به منظور بازدیدعلمی و آشنایی کارشناسان فنی این شرکت با ساختار دانش قدیمی تولید برق در نظر گرفته شد.

 در این بازدید علمی بخش های مختلف مکانیک الکتریک و ابزار دقیق کارخانه برق تمبی با حضور مسئولان فنی موزه و گنجینه شهرستان مسجد سلیمان مورد بررسی قرار گرفت .

گفتنی است: در ادامه این بازدید علمی، کارشناسان سد شهید عباسپور با حضور در موزه گنجینه نفت مسجدسلیمان از تاریخچه اولین اکتشاف نفت در این شهر کهن بازدید بعمل آوردند.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور
خبرنگار: حمیدرضا علی پور