نصرالله طاهری در گفتگو با شبکه خبری سازمان آب و برق، اظهار داشت: اجرای عملیات مانیتورینگ تونل‌های آبرسان نیروگاه دوم سد شهید عباسپور به منظور پایش وضعیت و مقاومت این تونل‌ها در برنامه‌ای تحقیقاتی از سوی کارشناسان معاونت پایداری شرکت تولید بررسی شد.

وی افزود: با انجام تحقیقات لازم به منظور افزایش سطح مقاومت نقاط شناسایی شده در بتن تونل های آبرسان عملیات بازسازی و تزریق در محل توسط گروه عملیات کار در ارتفاع انجام شد.

مدیرعامل سد و نیرروگاه شهید عباسپور بیان کرد: ارتفاع زیاد محل مورد نظر جهت بازسازی، حساسیت اجرای این پروژه فنی را بسیار زیاد می کرد که در ادامه با استفاده از گروه‌های عملیاتی کار در ارتفاع با تلاش های صورت گرفته این عملیات با موفقیت انجام شد.

وی خاطرنشان شد: عملیات بازسازی بتن با تخریب و نوسازی محل مورد نظر و آب بندی و تزریق بتن در ارتفاع هفتاد و هشتاد متر از سطح دریچه های آبگیر صورت پذیرفت و پس از آن تونل های آبرسان واحد های 7 و 8 نیروگاه دوم  در نهایت با اطمینان از صحت اجرای عملیات، آب بندی به چرخه فعالیت نیروگاه بازگشت.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور