به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان فرزاد جونعلی وند گفت: طرح بازسازی مجاری آبرسان نیروگاه دوم سد شهید عباسپور به منظور مرتفع نمودن یکی از مهمترین مشکلات این نیروگاه با هدف افزایش سطح مقاومت و بالابردن قابلیت اطمینان تونل های آبرسان این نیروگاه طی چند مرحله و با حضور گروه های مختلف فنی با نظارت مستقیم کارشناسان معاونت پایداری این شرکت اجرا شد. 

وی افزود: با مشاهدات اولیه و بررسی فنی مجاری آبرسان توسط کارشناسان نقاط ضعف مصالح شناسایی و پس از بررسی در جلسات مختلف فنی بازسازی و مقاوم سازی نقاط تعیین شده در دستور کار گروه های فنی و تعمیراتی شرکت های تولید و تعمیرات سد شهید عباسپور قرار گرفت.  

جونعلی وند با اشاره به اثرات منفی این نقاط ضعیف و آسیب دیده  بر روی کار بهره بردار نیروگاه و تاسیسات ابزار دقیق موجود در سازه تونل های آبرسان گفت: اجرای سریع و دقیق این عملیات از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بود که در نهایت با دقت نظر و تایید کارشناسان از عبور این عملیات فنی از آزمایشات و تست های مختلف فنی این مجاری آبرسان وارد مدار بهره برداری و دراختیار نیروگاه دوم این شرکت قرارگفت.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور