به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ "فرزاد جونعلی وند" مدیر عامل سد و نیروگاه شهید عباسپور گفت: با توجه به برنامه ریزی شرکت تولید و بهره برداری مبنی بر انجام کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق واحد شماره یک، کارگروه تخصصی کالیبراسیون شرکت تعمیرات با همکاری و هماهنگی معاونت فنی و بهره برداری شرکت تولید اقدام به باز و بسته کردن تجهیزات تعمیر و کالیبراسیون حوزه فشار دما و پارامترهای الکتریکی واحد شماره یک نمودند.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور