به گزارش خبری سازمان آب و برق خوزستان، فرزادجونعلی وند گفت: به منظور بالا بودن سطح آمادگی و آگاهی و مهارت های عملی و آشنایی با خطرات منطقه کارگاهی و نیروگاهی طراحی سناریو مانور به منظور بهبود عملکرد سیستم در مقابله با شرایط اضطراری و بحرانی مورد پایش قرار گرفت.

وی افزود: انجام مانور حاضر، حاصل یک مطالعه تجربی و عملی که شامل برگزاری دوره های آموزشی اطفاء حریق کارگاهی، واکنش در شرایط اضطراری بوده و کلیه افراد واحدهای مختلف بدون اطلاع رسانی مورد ارزیابی دقیق قرار گرفتند که تجزیه و تحلیل داده ها و اندازه گیری زمان عملکرد توسط تیم عملیاتی در مانور فوق مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور بیان کرد: در این مانور عملیاتی ایجاد آتش ، اطفاء حریق رسیدگی و انتقال مصدوم فرضی انجام شد و واحدهای اداره ایمنی و بهداشت، اداره آموزش واحدهای آتش نشانی و خدمات و فوریت های پزشکی و پرسنل بهره برداری پس از شبیه سازی شرایط بحرانی، به انجام مانور امداد و نجات پرداختند.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور