به گزارش خبری سازمان آب و برق خوزستان ، فرزاد جونعلی وند گفت: باتوجه به اینکه شستشوی تجهیزات و مقره ها از اهمیت بالایی در آغاز فصل تابستان و پایداری شبکه برق برخوردار می باشد، عملیات شسشتوی کلید خانه 400 کیلو ولت سد شهید عباسپور شامل کلید های هوایی ، بریکرها ، موج گیر ها ، برقگیرها،  CT، CVTو راکتورهای خطوط داران و شهرکرد انجام گرفت.

وی افزود: این عملیات به منظور زدودن ریزگردها از تجهیزات واقع در یارد پس از اخذ مجوز خاموشی از برنامه ریزی مرکز کنترل توسط متخصصان و کارشناسان شرکت تولید و با همکاری شرکت تعمیرات نیروگاهی برق آبی خوزستان انجام گردید .

مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور بیان کرد: پست 400 کیلو ولت سد و نیروگاه شهید عباسپور از طریق خطوط داران ، کارون 3 ، امیدیه 2 ، شهرکرد ، اهواز 2 و رودبار به شبکه سراسری برق کشور متصل می باشد.

 

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور