مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور از کاهش تریپ واحدهای نیروگاهی با عملیات بازرسی دوره ای از واحد های نیروگاه اول آن سد خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "فرزاد جونعلی وند"  گفت: به منظور حداکثر پایداری واحدها ی نیروگاه اول در پیک شبکه و افزایش قابلیت اطمینان برنامه بازرسی روتین (RCM) پیشگیرانه علاوه بر برنامه های روتین های معمولی واحدها در فصل تابستان باتوجه به پیک شبکه سراسری و پیک شبکه در خوزستان توسط پرسنل تولید و تعمیرات در برنامه کاری قرار گرفت.

جونعلی وند تصریح کرد: این مهم با توجه به فرسودگی بعضی از واحد های نیروگاهی، باعث تشخیص عیب قبل از وقوع می شود تا تریپ های واحد های نیروگاهی و خروج اضطراری واحدها را به صفر برساند.

مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور عملیات فوق را شامل بازرسی از توربین، ژنراتور، سیم پیچ، ترانسهای قدرت، گاورنر و سیستم خنک کننده معرفی کرد.

لازم بذکر است، برنامه پیشگیرانه که برای اولین بار در این سد و نیروگاه به اجرا در آمد باعث بازرسی نقاطی از واحد ها شد که بیشترین فراوانی گزارشات نقص را در چند سال گذشته داشته است.

سد و نیروگاه شهید عباسپور با داشتن هشت واحد نیروگاهی  و تولید 2000 مگاوات برق یکی از مهم ترین نیروگاههای برق آبی کشور محسوب می شود.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور