به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ،"غلامحسین سعیدی" مدیردفتر حراست و امور محرمانه  سد و نیروگاه شهید عباسپورضمن اعلام این خبر گفت: دو نفر سارق به قصد سرقت کابلهای مخابراتی از محدوده پمپ بنزین قدیم واقع در شهرک سازمانی کوشک وارد محوطه کارگاهی شدند که با رصد اطلاعاتی و هوشیاری عوامل حفاظت فیزیکی در هنگام قطع کردن کابل هر دو نفر سارق در محل سرقت دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل پاسگاه انتظامی روستای کوشک گردیدند.

 

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور