به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ،"فرزاد جونعلی وند" مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپورضمن اعلام این خبر اظهار داشت: تعمیرات و بازرسی های سالیانه به عنوان یکی از ارکان اساسی در حفظ و نگهداری تجهیزات نیروگاهی محسوب می شود و انجام اصولی این بازرسی ها به نحو مطلوبی در راندمان کارکرد نیروگاه و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری تجهیزات نیروگاه موثر می باشد

جونعلی وند گفت : تعمیرات سالیانه واحدهای شماره هفت و هشت نیروگاه دوم  از تاریخ  1401/7/10 با همکاری معاونت سد و نیروگاه  سازمان آب و برق خوزستان و شرکت نصب و تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی  آغاز شد.

مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور در ادامه افزود: در این اورهال  تعویض ایربک ترانس ، بازرسی های رانر در قسمت های تحتانی ، کنترل خوردگی ، رنگ آمیزی و بازکردن تانک کمباین واحد هشت  برای تعویض RTD صورت می پذیرد.

 

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور