به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ،" سید داریوش صالحی " گفت:  باتوجه به اینکه نصب و استفاده از تابلوهای ایمنی و به کارگیری انواع نشانه های هشدار دهنده باعث می شود تا از بروز اتفاقات، حوادث و خطرات احتمالی جلوگیری بعمل آید بدین منظور این شرکت جهت ارتقای ایمنی اقدام به ترمیم و بازسازی تابلوهای هشدار دهنده در سطح حوزه استحفاظی نموده، در همین راستا پس از تمیز کاری، رفع پوسیدگی، رنگ آمیزی و متن نویسی تابلوهای نصب شده به صورت کامل توسط اداره حفاظت، ایمنی و بهداشت شرکت تولید بازسازی شدند.

وی افزود:  اکثر متون هشدار دهنده روی تابلوها با هدف کاهش خطر و ایمن سازی مناطق نیروگاهی  و مسکونی برای افراد و خودروهای عبوری و ساکنین شهرک های سازمانی می باشد.

 

صالحی در پایان ابراز امیدواری کرد: با ترمیم و بازسازی تابلوهای هشداردهنده و رعایت نکات ایمنی حادثه ای در مجموعه سد و نیروگاه شهید عباسپور اتفاق نیفتد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور