به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ "فرزاد جونعلی وند" گفت: تعمیرات و بازرسی های سالیانه به عنوان یکی از ارکان اساسی در حفظ و نگهداری تجهیزات نیروگاهی محسوب می شود و انجام اصولی این بازرسی ها به نحو مطلوبی در راندمان کارکرد نیروگاه و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری تجهیزات نیروگاه موثر می باشد.

وی افزود: تعمیرات سالیانه واحدهای شماره  پنج و شش نیروگاه دوم  از تاریخ  1401/09/20 با همکاری معاونت سد و نیروگاه های سازمان آب و برق خوزستان، شرکت تولید و بهره برداری و تعمیرات  نیروگاههای برق آبی خوزستان آغاز شد.

 

مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور تصریح کرد: در این اورهال علاوه بر انجام بازرسیهای روتین سالیانه، رفع نشتی توربین واحد شماره شش، تعمیرGCB هر دو واحد، تصفیه روغن تجهیزات، سرویس و تمیز کاری مبدل ها، تعمیر اسکرو پمپ روغن شیر پروانه ای واحد شش، اورهال ترانس T4، ترمیم کابل های ترمومتر ترانس و نصب و راه اندازی سطح سنج توربین واحد پنج و شش صورت می پذیرد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور