به گزارش خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ فرزاد جونعلی وند” گفت: با توجه به اهمیت بالای سالم بودن جرثقیل ها و بالابرها در امورات نیروگاهی و انجام اورهال های سالیانه و تعمیرات نیروگاهی به همین منظور جهت جلوگیری از وقوع هرگونه حادثه و بروز مشکلات فنی این دستگاه ها بازرسی فنی از جرثقیل و بالابرها در سد و نیروگاه شهید عباسپور انجام شد.

وی افزود: در این بازرسی ها سرویس کامل و رفع مشکلات فنی و خرابی قطعه ها توسط شرکت دارای مجوز رسمی از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی بهداشت کار کشور بوده انجام پذیرفت و در این خصوص توسط شرکت مربوطه گواهینامه سلامت تجهیزات صادر شد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور