به گزارش خبری سازمان آب وبرق خوزستان ، فرزادجونعلی وند گفت: با توجه به گذشت ۵۰ سال از عمر نیروگاه و خوردگی و خرابی و فرسودگی لاین تخلیه باعث نشت شدید آب می شد که با برنامه ریزی و هماهنگی با دیسپاچینگ ملی واحد شماره ۲ به مدت دو روز از مدار خارج شده و تخلیه واحد و تعویض لاین در دستور کار کارشناسان دفتر نظارت نیروگاه قرار گرفت.

فرزاد جونعلی وند عنوان کرد: با همکاری کارشناسان شرکت تولید و تعمیرات پس از رفع نقض و تعویض لوله های آسیب دیده واحد شماره ۲ نیروگاه سد شهید عباسپور جهت بهره برداری در اختیار شبکه سراسری قرار گرفت.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور