نشست خبری برگزاری مسابقات کشوری "رباتیک کارون" صبح روز 25 بهمن ماه توسط دفتر پژوهش های کاربردی سازمان آب و برق خوزستان با اصحاب رسانه در سالن اجتماعات گیت بوستان برگزار شد.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیر دفتر پژوهش های کاربردی سازمان گفت: در روزهای 27 و 28 بهمن ماه سال جاری در استان خوزستان، رویدادی علمی و فناورانه با عنوان "کارون کاپ" توسط سازمان آب و برق خوزستان، با همکاری شرکت دانش بنیان جهان صنعت جنوب و شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ برگزار می شود.

"مهرداد حیدری" افزود: به منظور برنامه ریزی و هدایت جوانان به سمت اولویت های راهبردی کشور، همچنین شناسایی استعدادهای درخشان در عرصه های علمی و فنآوری رباتیک، با   سرمایه گذاری بر روی ابزارهای هوشمند، مسابقات فناورانه رباتیک در روزهای 27 و 28 بهمن ماه سال جاری برگزار می شود.

"پیمان شیر مردی" دبیر علمی مسابقات، با بیان این که 332 تیم از مدارس و دانشگاه های کشور برای شرکت در این مسابقات ثبت نام کرده اند تصریح کرد: در نهایت 183 تیم پذیرش نهایی شده اند.

 وی افزود: مسابقات کشوری رباتیک کارون، روزهای 27 و 28 بهمن ماه در سالن های ورزشی کوی بوستان برگزار می شوند.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان