مشاور ارشد وزیر نیرو از تصویب و ابلاغ نظام نامه های مدیریت "HSE" و "ریسک" توسط وزیر نیرو خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "رحیم طاهری" با بیان اینکه استان خوزستان به عنوان پایلوت برای اجرای این نظام نامه ها در کشور انتخاب شده است، افزود: بر اساس هماهنگی های انجام شده با مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، قرار است به دلیل شاخص بودن از لحاظ آب و برق در کشور، استقرار هر دو نظام مدیریت HSE  با محوریت ریسک، به صورت پایلوت در این استان اجرایی شود.

مشاور ارشد وزیر نیرو پیش بینی کرد تا پایان پاییز امسال، استقرار این نظام نامه ها به مرحله اجرا برسد.

طاهری که اخیرا سمت مشاور معاون رئیس جمهور در هماهنگ سازی HSEهای کل کشور را نیز عهده دار شده است، اجرای این نظام نامه ها در استان خوزستان را بسیار با اهمیت خواند و گفت: پس از پایان مرحله پایلوت، اجرای این نظام نامه ها با دستور رئیس جمهور در سطح کشور عملیاتی خواهد شد.

وی با تاکید بر اجرای این نظام نامه ها به عنوان یک فعالیت ضروری اقتصادی، تصریح کرد: اجرای این نظام نامه ها در استان خوزستان نه تنها الگویی برای تسری به دیگر استان ها در زمینه آب و برق محسوب می شود، بلکه برای دیگر سازمان های دولتی، زیر نظر سازمان محیط زیست و با حمایت رئیس جمهور، قابل استناد خواهد بود.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان