بر اساس ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، "رضا پرویزی مفرد" به سمت مدیر دفتر طرح آبرسانی غدیر جنوبی منصوب شد، تا زیر نظر معاونت آبرسانی انجام وظیفه نماید.

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان