دومین جشنواره و مسابقات کشوری فناوری های نوین در صنعت آب و برق 24تا 26 بهمن ماه جاری در گیت بوستان برگزار می شود.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیر دفتر پژوهش های کاربردی سازمان با اعلام خبر فوق، عناوین کارگاه های تخصصی دومین جشنواره و مسابقات کشوری فناوری های نوین در صنعت آب و برق را به منظور استفاده حداکثری از فرصت باقی مانده معرفی کرد.

"مهرداد حیدری" تحلیلی بر رد پای آب و مبادلات آب مجازی ایران، تعمیر و نگهداری پمپ، بررسی شرایط اضطراری در سدها(EPA) و دستور العمل آن، کاربرد های اینترنت اشیا در صنعت آب و برق، آموزش انتقال تکنولوژی و تشریح نظامنامه پیوست فناوری را از سری کارگاه های این جشنواره نام برد.

وی کارگاه های نمک زدایی و شیرین سازی آب، طراحی و بهره برداری ایستگاه های پمپاژ، تعمیر و نگهداری کلید اصلی ژنراتور و رویکردهای نوین در مدلسازی هیدرولوژیکی را دیگر موضوعات دومین جشنواره و مسابقات کشوری فناوری های نوین در صنعت آب و برق نام برد.

  مدیر دفتر پژوهش های کاربردی سازمان آب و برق خوزستان با بیان این که کارگاه های تخصصی فوق همزمان با جشنواره با حضور اساتید مجرب برگزار می شوند، سایت www.pwti.ir و www.karuncup.ir را به منظور دریافت اطلاعات و زمان بندی کارگاه ها معرفی کرد.

همکاران علاقه مند می توانند با توجه به ظرفیت محدود کارگاه ها، حداکثر تا 15 بهمن ماه جاری از طریق دفتر آموزش و توسعه منابع انسانی در این کارگاه ها ثبت نام کنند.

 

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان