با حکم مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو، رئیس گروه پدافند غیرعامل و HSE سازمان آب و برق خوزستان به سمت رئیس شورای هماهنگی مدیران مدیریت بحران و پدافند غیرعامل صنعت آب و برق استان منصوب شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "میثم جعفرزاده" مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو طی حکمی، "سیامک عنصری" را تا پایان سال 1397، به سمت رئیس شورای هماهنگی مدیران مدیریت بحران و پدافند غیرعامل صنعت آب و برق استان خوزستان منصوب کرد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان