"رضا علیجانی" مدیر روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان، از سوی "ضیاءالدین صبوری" دبیر کل  جشنواره تبیین شاخص های ارزیابی عملکرد و انتخاب روابط عمومی برتر دستگاه های اجرایی تهران، به سمت مسئول کمیته اطلاع رسانی و عضو شورای سیاست گذاری این جشنواره منصوب شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، جشنواره تبیین شاخص های ارزیابی عملکرد و انتخاب روابط عمومی برتر دستگاه های اجرایی تهران با موافقت و دستور  استاندار تهران برگزار می شود.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان