مطالعات مهندسی ارزش طرح ایذه و باغملک در سالن جنبی مرکز همایش‌های بین‌المللی بوستان، جمع‌بندی و ارایه شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل این سازمان، مطالعات انجام‌ شده در طرح ایذه و باغملک را یکی از تجربیات بسیار ارزشمند و موفق برای این سازمان دانست که شاید نمونه آن در سطح کشور تاکنون انجام‌نشده باشد.

"محمد رضا شمسایی"، چندجانبه نگری در مطالعات و توجه به توسعه منطقه را با لحاظ نمودن پتانسیل‌های طبیعی منطقه علاوه بر توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی را از نکات مهم و برجسته این مطالعات عنوان کرد.

 وی با ارائه نکات تکمیلی، خواستار پیگیری جدی گزینه‌های مطرح‌شده در کارگاه مهندسی ارزش و مطالعات انجام‌شده در این طرح شد تا بتوان نقشه عملیاتی این مطالعات در آینده از طریق سازمان آب و برق خوزستان به سایر دستگاه‌های اجرایی دیگر ارائه شود.

بر اساس این گزارش، در این سمینار یک‌روزه پس از ارائه گزارشی از طرف معاون طرح و توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس گزارش کاملی از فرآیند مهندسی ارزش را ارائه داد.

مطالعات مرحله اول طرح تأمین و انتقال آب به اراضی دشت¬های ایذه و باغملک و تأمین آب شرب شهرهای شمال شرق خوزستان از سال 1393 توسط شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس در دفتر طرح‌های حوزه کارون، آغاز و در آبان ماه 1396 کارگاه مهندسی ارزش آن با 43 نفر شرکت‌کننده و دعوت از ذی‌مدخلان مختلف طرح شامل، سازمان‌ آب و برق خوزستان، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، اداره کل امور عشایر، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل حفاظت از محیط‌ زیست خوزستان، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان، دانشگاه پیام نور ایذه، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس و کارشناسان مستقل در گیت بوستان اهواز با سه موضوع شبکه‌های آبیاری و زهکشی، توسعه باغات دیم و توسعه مجتمع‌های گردشگری برگزار و از تعداد 278 ایده مطرح‌شده در کارگاه مهندسی ارزش، تعداد 14 ایده انتخاب، 216 ایده توصیه، 40 ایده ادغام‌، 9 ایده حذف‌ و 8 ایده در قالب توصیه مؤکد پذیرفته شد.

در این سمینار 1 روزه اعضای گروه تخصصی مهندسی ارزش سازمان متشکل از معاونت های برنامه‌ریزی، توسعه و بهره‌برداری سدها، طرح و توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی، مدیران دفاتر قراردادها، آبرسانی و آبیاری شهرهای شمال شرق و جمعی از کارشناسان مرتبط حضور داشتند.