عملکرد سازمان آب و برق خوزستان در سال 1396 در دیدار "علی اکبر مهاجری"،معاون وزیر نیرو در منابع انسانی با مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان تشریح شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،در این جلسه که امروز چهارشنبه 12 دی ماه در سالن جلسات مدیرعامل سازمان با ارائه گزارش آثار اجتماعی حادثه قطعی برق در سال 1396 در خوزستان آغاز شد، پس از ارایه گزارش عملکرد شورای هماهنگی، عملکرد سال 1396 سازمان آب و برق خوزستان تشریح و گزارش 8 شرکت استانی تابع وزارت نیرو در خوزستان نیز ارایه شد.

بر اساس این گزارش بعداز ظهر امروز جلسه هیئت امنای پژوهشکده صنعت آب و برق برگزار می شود و پس از آن با ارایه گزارش شرکت توربوماشین و موسسه ماشین های آبی، این جلسه خاتمه خواهد یافت.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان