مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان در زمینه فعالیت های داوطلبانه حائز رتبه برتر و تندیس این سمینار را دریافت کرد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، دکتر علی حسین حسین زاده معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان و رئیس شورای سیاست گذاری دومین سمینار CSR در این تندیس آورده است: سازمان آب و برق خوزستان در بعد اخلاقی و فعالیت های داوطلبانه، به دلیل طراحی و اجرای برنامه های متنوع در بهبود روابط کار و امور اجتماعی، ارائه خدمات رفاهی به کارکنان و توجه ویژه به بازنشستگان از نظر هیئت علمی داوران حائز رتبه برتر در سطح ب انتخاب و معرفی می شود.

گفتنی است معاونت برنامه ریزی سازمان به نیابت از مدیرعامل سازمان، تندیس سمینار  را دریافت نمود.

همچنین استاندار خوزستان در لوح تقدیر جداگانه ای خدمات مدیریت روابط عمومی این سازمان را مورد قدردانی قرار داد.

در این تقدیر نامه که به امضای غلامرضا شریعتی رسیده خطاب به رضا علیجانی عضو شورای سیاستگذاری اولین سمینار بین المللی csr خوزستان آمده است: بی هیچ شک و تردیدی همکاری های صمیمانه و جدیت جنابعالی در شورای سیاستگذاری نخستین سمینار بین المللی csr نه تنها در ذهن دیگر اعضای این شورا خواهد ماند بلکه در حافظه فرهنگی- تاریخی استان نیز ماندگار می ماند.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان