به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "فرهاد ایزدجو" با بیان این که برنامه های جامعی در حوزه کاری سازمان به وزارت نیرو ارائه نموده تا در جهت توسعه و آبادانی استان پیاده شود، گزارشی از وضعیت بارندگی های سال جاری، رودخانه های استان و سد و نیروگاه های برق آبی استان ارائه داد.

آیت الله موسوی جزایری، نماینده ولی فقیه و امام جمعه اهواز در این دیدار گفت: باید با قدردانی از نعمات الهی، همه امکانات موجود را در جهت توسعه، اشتغال و رفاه کشاورزان مورد استفاده قرار دهیم.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان